ขอทราบผลการลาออก 051834 ขอบคุณครับ
Posted: วิเศษศักดิ์ วงศ์วิเศษ Date: 2019-06-12 11:16:56
   
 
 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย:Admin   Date: 2019-06-12 11:27:55
 
 
 

คณะกรรมการ อนุมัติให้พ้นจากสมาชิกภาพเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562 และจำดำเนินการคืนเงินทุนเรือนหุ้นให้ไม่เกิน 15 วันทำการครับ

 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ