ขอโอน(ย้าย)สมาชิก
Posted: ดาวริน สีหะวงษ์ Date: 2019-06-12 14:25:56
   
 

สอบถามเรื่องขอโอน(ย้าย)จากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด ไปเป็น สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล ได้หรือไม่ และต้องทำอย่างไร

 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย:Admin   Date: 2019-06-12 14:33:44
 
 
 

ประสานเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลการโอนย้ายสมาชิก คุณ วิราภรณ์ (เบอร์โทรศัพท์ 092-3917688)

ให้โทรประสานสมาชิกเพื่อชี้แจงรายละเอียดเรียบร้อยแล้วค่ะ

 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ