Posted: กรรณิกา พรรณเจริญ Date: 2019-06-12 15:32:35
   
 

หมายเลขสมาชิก 025702  ขอทราบความคืบหน้า  การงดชำระค่าหุ้นรายเดือน  เนื่องจากว่าได้ชำระค่าหุ้นมาแล้ว  143  เดือน  และได้ทำหนังสือแจ้งไปถึงสหกรณ์แล้ว  ตามใบตอบรับ EMS ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม  2562  

 
 

 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ