เงินปันผล
Posted: สุริภา ทบหลง Date: 2019-06-20 13:19:06
   
 

ถ้าหากว่าเราปรับโครงสร้างหนี้แล้ว จะได้รับเงินปันผลหรือเปล่าคะ

 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย:Admin   Date: 2019-06-20 14:05:33
 
 
 

เงินปันผลได้รับค่ะ โดยเงินปันผลจะคิดจากทุนเรือนหุ้นสะสมของสมาชิก

ส่วนเงินเฉลี่ยคืน จะคิดจากดอกเบี้ยเงินกู้ หากสมาชิกค้างส่งเงินงวด ชำระหนี้ ไม่ว่าต้นเงินหรือ ดอกเบี้ยในปีใด สหกรณ์งดจ่ายเงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิกสำหรับปีนั้น  ตามระเบียบว่าด้วยการปรับโครงสร้างหนี้ของสมาชิก แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 http://www.dlasavingcoop.com/coop/ckeditor/system/plugins/ckfinder/upload/files/Inforloan20180725.pdf

สอบถามเพิ่มเติม เจ้าหน้าที่ประจำจังหวัดอุดรธานี 091-7272538

(จนท.ประจำจังหวัดอุดรธานี)

 

 

 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ