สมาชิกลาออกจะได้รับการการอนุมัติให้ลาออกภายในกี่วัน
Posted: จักรอรุณ ตู้ดำ Date: 2019-06-20 21:07:31
   
 
 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย:Admin   Date: 2019-06-21 09:38:26
 
 
 

การลาออกเสนอเข้าที่ประชุมเดือนละครั้ง   หลังมติที่ประชุมอนุมัติพ้นจากสมาชิกภาพ สหกรณ์จะโอนคืนทุนเรือนหุ้น ภายใน 15 วันทำการ ให้กับสมาชิกต่อไปค่ะ

สอบถามเพิ่มเติม เจ้าหน้าที่ประจำจังหวัดตรัง 083-9292731 / 02-2418250-1 ต่อ 105 ค่ะ

 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ