การสมัครสมาชิกใหม่
Posted: สมจิตร แป้นกลาง Date: 2019-06-21 07:37:04
   
  สอบถามอยากทราบว่าสมาชิกเลขที่041006 ที่พ้นสภาพสมาชิกไปแล้วนั้นสามารถสมัครเข้าเป็นสมาชิกใหม่ได้ ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจำกัด แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่9) พ.ศ.2562 ข้อ33 (5) หรือไม่ครับ
 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย:Admin   Date: 2019-06-21 10:00:36
 
 
 

เจ้าหน้าที่ทำการโทรประสานเพื่อชี้แจงรายละเอียดกับสมาชิกเรียบร้อยแล้วค่ะ

(จนท.ประจำจังหวัดอุดรธานี)

 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 2  
โดย:เสาวณีย์ ครูหงษ์สา  Date: 2019-06-27 13:25:19
 
 
 

กรณีสมาชิกพ้นสภาพ และได้ประนอมหนี้แล้วสามารถสมัครเป็นสมาชิกใหม่ได้ ต้องใช้เลขสมาชิกใหม่หรือ

ใบสมัครใช้สมาชิกประเภสามัญ หรือใช้แบบไหน  สมาชิกแรกเข้า300บาท ค่าหุ้น 100 บาท

 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ