ยอดชำระหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน
Posted: สุรวิช จะเรียมพันธ์ Date: 2019-07-11 12:23:07
   
 

ผมจะปิดยอดเงินกู้ฉุกเฉินต้องดำเนินการอย่างไรบ้างครับ

 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย:มาลัย หัดสันเทียะ  Date: 2019-07-11 14:55:38
 
 
 

ส่งยอดช้า 2 เดือน แต่ส่งค่ะ ทางสหกรณ์ไม่ตัดยอดให้เลยส่งแจ้งทางไลน์แล้ว

 

 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ