การยื่นใบลาออกจากสมาชิกสหกรณ์
Posted: ศิรินญา ทะแยแก้ว Date: 2019-07-11 13:46:40
   
 

สมาชิกเลขที่ 058991 ส่งใบลาออกวันที่ 4/7/62 ไม่ทราบว่าได้รับหรือยัง

จะได้รับคืนเงินเดือนนี้เลยหรือไม่คะ

 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย:Admin   Date: 2019-07-15 10:16:05
 
 
 

รออนุมัติในเดือนกรกฎาคม 2562 ค่ะ

หลังจากได้รับอนุมัติพ้นจากสมาชิกภาพจะทำการโอนภายใน 15 วันทำการค่ะ

 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 2  
โดย:จุฑาทิพ ศรีโคตร  Date: 2019-07-15 11:52:07
 
 
 

040758 ต้องการลาออก  จะไปโหลดเอกสารใบลาออกได้จากไหนคะ  เข้าไปโหลดดูในช่องเอกสารต่างๆ ไม่เห็นมีค่ะ

 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ