ผลกู้ฉุกเฉิน
Posted: คิม สุกรแก้ว Date: 2019-08-09 21:37:56
   
  สมาชิก 063959ยื่นกู้ฉุกเฉินไปไม่ทราบอนุมัติยังค่ะ
 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย:คิม สุกรแก้ว  Date: 2019-08-13 11:00:45
 
 
 

ได้รับเอกสารยังค่ะ

 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 2  
โดย:Admin   Date: 2019-08-14 09:02:13
 
 
 

เรียน คุณคิม  สุกรแก้ว

->คำขอกู้เงินฉุกเฉิน  : เอกสารไม่ผ่าน เนื่องจาก 

      > อื่น ๆ[กู้ได้ไม่เกิน 27000 บาท ให้ทำเอกสารหน้าคำขอเข้ามาใหม่ และเซ็นตรงช่องผู้กู้/รับเงิน ด้วย]
      > อื่น ๆ[ให้ปรับค่าหุ้นรายเดือนเป็นไปตามฐานเงินเดือน จาก 600 เป็น 800 บาท]
      > อื่น ๆ[สมาชิกไม่รับสาย 9/8/62]

สอบถามเพิ่มเติม งานเงินกู้ฉุกเฉิน 02-2418250-1 ต่อ 301-302

(งานเงินกู้ฉุกเฉิน)

 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ