การคืนหุ้นผลการอนุมัติสมาชิกพน้จากสมาชิกภาพ
Posted: ทัศนีย์ ไชยเสน Date: 2019-08-13 09:27:07
   
 

สมาชิกที่ได้รับอนุมัติให้พ้นจากสมาชิกสภาพเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2562 จะได้รับคืนค่าหุ้นได้วันที่เท่าไหร่คะ

 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย:Admin   Date: 2019-08-14 09:05:27
 
 
 

สหกรณ์ฯจะดำเนินการโอนทุนเรือนหุ้นสะสมคืนให้แก่สมาชิก  ภายใน 15 วันทำการ  หลังได้รับการอนุมัติพ้นจากสมาชิกภาพค่ะ

 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ