เงินกู้ฉุกเฉิน
Posted: อัจฉรา ตุ้ยสาร Date: 2019-08-14 11:49:02
   
 

ขอสอบถามว่าเงินกู้ฉุกเฉินส่งเอกสารแล้วจะได้รับการพิจารณาอนุมัติเงินกี่วัน

 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย:Admin   Date: 2019-08-14 13:21:25
 
 
 

เอกสารถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ประวัติตรงตามหลักเกณฑ์ จะได้รับอนุมัติไม่เกิน 2 วันทำการครับ

(งานเงินกู้ฉุกเฉิน)

 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ