อยากทราบประกาศผู้รับทุนยังค่ะ
Posted: ชื่นจิตร ดวงมาลา Date: 2019-09-04 10:43:23
   
 

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนประกาศหรือยังค่ะ  สามารถดูได้ที่ไหนค่ะ

 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย:Admin   Date: 2019-09-04 11:52:45
 
 
 

สหกรณ์ปิดรับเอกสารเมื่อวันที่ 30/08/2562    ขณะนี้อยู่ระหว่างดรวจสอบเอกสารค่ะ

(งานสวัสดิการ)

 

 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ