ขอแสดงความคิดเห็น
Posted: ละออ ดำนุ้ย Date: 2019-09-11 11:47:52
   
 

ขอแสดงความคิดเห็นให้คณะกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด  ออกระเบียบในการลดดอกเบี้ยเงินกู้จากร้อยละ 7.5 ลงให้ต่ำกว่านี้อีก เพื่อเป็นการช่วยเหลือสมาชิก และให้ขยายยอดเงินกู้จากเดิมสูงสุดกู้ได้ไม่เกิน 1 ล้าน บาท เปลี่ยนเป็นกู้ได้ไม่เกิน 2 ล้านบาท  เพราะเมื่อเปรียบเทียบกับสหกรณ์กรมต่าง ๆ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัดดอกเบี้ยเงินกู้จะสูงกว่าและกู้เงินได้น้อยกว่ามาก

 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย:Admin   Date: 2019-09-11 13:47:14
 
 
 

    สหกรณ์ฯ ขอขอบคุณท่านสมาชิกที่ได้เสนอแนะ  ขณะนี้คณะกรรมการอยู่ระหว่างการพิจารณาที่จะลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ให้กับสมาชิกที่ชำระหนี้เป็นปกติ  โดยการหักหน้าฏีกามาโดยตลอด และอยู่ระหว่างการปรับปรุงระเบียบเงินกู้สามัญ เป็น 2 ล้านบาทครับ

(ผู้จัดการสหกรณ์ฯ)

 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ