ขอถอนเงินทุนเรือนหุ้น
Posted: นุชนารถ เตียวประเสริฐ Date: 2019-10-07 15:14:56
   
 

ต้องการถอนเงินทุนเรือนหุ้น ต้องทำหนังสือ และต้องแนบเอกสารอะไรเพิ่มเติมอีกไหมคะ

 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย:Admin   Date: 2019-10-07 15:27:27
 
 
 

ให้ทำบันทึกขอคืนทุนเรือนหุ้น พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ และ สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากของสมาชิกค่ะ

(จนท.จ.เพรชบุรี)

 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 2  
โดย:รุ่งรัตน์ บุญรอดรักษ์  Date: 2019-10-08 11:00:40
 
 
 

การถอนทุนเรือนหุ้น กับการขอลาออกจากสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ของกรมส่งเสริมฯเหมือนกันไหมคะ

 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 3  
โดย:ปราณี ไชยสาร  Date: 2019-10-08 11:15:01
 
 
 

ไม่เข้าใจคำว่า การถอนทุนเรือนหุ้น เจ้าหน้าที่ช่วยอธิบายให้เข้าใจหน่อยคะ

 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 4  
โดย:ธีระศักดิ์ สวัสดี  Date: 2019-10-15 16:08:53
 
 
 

ขอความเข้าใจเพิ่มเติมหน่อยครับ กรณีถอนเงินทุนเรือนหุ้น โดยไม่ต้องลาออกได้หรือไม่ครับ

 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ