ใบเสร็จประจำเดือน ตุลาคม
Posted: ถนอมพรรณ คณะฤทธิ์ Date: 2019-10-09 12:08:57
   
 

ยังไม่เห็นสหกรณ์ฯ ออกใบเเสร็จ  วันนีัวันที่ 9 แล้วค่ะ

 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย:Admin   Date: 2019-10-09 14:05:09
 
 
 

-เนื่องจากอยู่ในช่วงการจัดทำใบแจ้งยอดเรียกเก็บประจำเดือนตุลาคม 2562 จึงยังไม่มีการออกใบเสร็จรับเงินดังกล่าวค่ะ

 

 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ