สอบถามการรับปันผลปี62
Posted: สุภัทร์ จงใจ Date: 2019-10-10 13:35:09
   
 

สำหรับปี๖๒ สมาชิกที่จะรับปันผลต้องยื่นเอกสารหน้าบัญชีและแบบแสดงความประสงค์รับเงินปันผลใหม่ทุกคนหรือ (สหกรณ์ฯใช้ข้อมูลเดิมของปีก่อนไม่ได้หรือ)

 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย:Admin   Date: 2019-10-10 15:47:28
 
 
 

สมาชิกต้องยื่นเอกสารขอรับเงินปันผลปี 2562 พร้อมแนบสำเนาหน้าสมุดบัญชีเข้ามาใหม่ค่ะ

* แนวทางการจ่ายเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน ประจำปี 2562  สามารถดูรายละเอียดได้ที่ลิงค์นี้ค่ะ

http://www.dlasavingcoop.com/coop/ckeditor/system/plugins/ckfinder/upload/files/finance03_2019(1).pdf

(หนง.ทะเบียน 1)

 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ