สอบถามเงินกู้ฉุกเฉิน
Posted: เพ็ญประภา วงศ์คม Date: 2019-11-08 10:39:24
   
 

ทางสหกรณ์ได้รับเอกสารเงินกู้หรือยังค่ะ ผลเป็นยังไงบ้างค่ะ

 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย:Admin   Date: 2019-11-08 10:47:37
 
 
 

ได้รับเอกสารขอกู้เงินฉุกเฉินเรียบร้อยแล้ว  ขณะนี้อยู่ในระหว่างรอการตรวจสอบค่ะ

สอบถามเพิ่มเติม งานเงินกู้ฉุกเฉิน 02-2418250-1 ต่อ 301-302

 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ