สอบถามการปิดหนี้
Posted: แสงจันทร์ เพ็ญมาก Date: 2019-11-25 11:50:46
   
 

ปัจจุบันมียอดหนี้ 42,018.29 บาท มีทุนเรือนหุ้นอยู่ 51,500 บาท ต้องการนำเงินหุ้นมาปิดหนี้และลาออกจากการเป็นสมาชิกต้องทำอย่างไร 

 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย:Admin   Date: 2019-11-25 14:24:46
 
 
 

สมาชิกติดภาระค้ำประกัน  ต้องให้ผู้ที่ค้ำอยู่ชำระหนี้ให้หมดหรือเปลี่ยนแปลงผู้ค้ำประกัน  เมื่อหลุดภาระค้ำ  จึงขอลาออกได้ค่ะ 

 

สอบถามเพิ่มเติม งานเงินกู้สามัญ 02-2418250-1 ต่อ 201-204

 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ