เงินกู้ฉุกเฉิน ATM
Posted: จิราพัชร ปรักเจริญ Date: 2019-12-02 12:53:31
   
 

สอบถามคะ เงินกู้เงิน ATM ของราย 048576 ถูกระงับการใช้บริการหรือเปล่าคะ

 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย:Admin   Date: 2019-12-03 10:30:01
 
 
 

สัญญาเงินกู้ฉุกเฉินระบบ ATM ของสมาชิกโดนระงับการกดเงิน  เนื่องจากสมาชิกยื่นกู้เงินกู้สามัญ  สมาชิกต้องทำบันทึกขอยกเลิกเงินกู้สามัญส่งมาให้สหกรณ์ทำการปลดล็อกระบบ ATM ครับ

 

สอบถามเพิ่มเติม งานเงินกู้ฉุกเฉิน 02-2418250-1 ต่อ 301-302

(งานเงินกู้ฉุกเฉิน)

 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ