สอบถามเรื่องการส่งเอกสาร
Posted: ธนิศร์พล ขุนอ่อน Date: 2019-12-03 11:58:34
   
 

อบต.หัวไผ่ ได้จัดส่งเอกสารการขอรับเงินปันผล(ส่งครั้งที่ ๒ ครั้งแรกส่งไปเมื่อวันที่29/10/2562 เอกสารถึงวันที่ 2 ธันวาคมแต่ไม่มีการลงรับ)ได้รับหรือไม่

 
 

 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ