การพิจารณากู้สามัญ
Posted: ดารุณี โชคเกื้อ Date: 2019-12-03 19:32:02
   
 

สวัสดีค่ะแอดมิน

ขอเสนอความเห็นเรื่องกู้สามัญหน่อยนะค่ะ

เป็นเรื่องน่าแปลกนะค่ะ  ที่จริง อปท. มีการหักหน้าฏีกาส่งเงินให้สหกรณ์ทุกเดือนเพื่อชำระหนี้ให้สมาชิกที่เป็นลูกหนี้สหกรณ์  แต่กลับเอาบูโรมาเป็นตัวยืนในการพิจารณาอนุมัติเงินกู้  ทำไมสหกรณ์ไม่นำข้อมูลบูโรมาประกอบพิจารณาว่าสมาชิกมีภาระหนี้เยอะมากจนทำให้สมาชิกเดือดร้อน  มากกว่าที่จะดูว่าสมาชิกติดบูโรอะไร ประวัติเสียหรือไม่ 

อันที่จริง ยอดที่สหกรณ์เรียกเก็บก็น้อยมากถ้าเทียบกับภาระหนี้ที่สมาชิกต้องชำระให้กับสถาบันการเงิน เครดิตส่วนบุคคล(บัตรเครดิต)ที่เป็นภาระแต่ละเดือน ถ้าสหกรณ์ช่วยอนุมัติเงินกู้ สมาชิกก็ลดภาระค่าใช้จ่ายของสมาชิกได้  เมื่อคลัง อปท.หักหน้าฏีกาแล้ว ก็เป็นที่การันตีได้ว่า สมาชิกได้ส่งยอดเรียกเก็บเป็นปกติ ทำไมคณะกรรมการไม่ดูจากตรงนี้ค่ะ

ที่สมาชิกประสงค์ยื่นกู้สามัญ เพราะว่าสมาชิกเดือดร้อนจริงๆ หวังที่จะให้สหกรณ์เป็นที่พึ่งสุดท้าย ที่จะช่วยปลดหนี้ ช่วยให้สมาชิกลดภาระหนี้ หรือช่วยเป็นค่าใช้จ่ายในครอบครัว

แต่แล้วสมาชิกก็ต้องผิดหวัง  ที่สหกรณ์ไม่สามารถอนุมัติเงินกู้ได้ เพราะดูจากประวัติเครดิตบูโร

 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย:ภัทราวดี เรืองประพันธ์  Date: 2019-12-04 10:46:33
 
 
 

ดิฉันก็เป็นคนหนึ่งค่ะ หวังที่จะให้สหกรณ์เป็นที่พึ่งสุดท้าย ที่จะช่วยยามเมื่อเดือดร้อน แต่สุดท้ายก็ต้องผิดหวังค่ะ  

 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 2  
โดย:บัวลอน โต๊ะเงิน  Date: 2019-12-04 11:51:31
 
 
 

ติดเยอะไหมค่ะเพราะกำลังยื่นเรื่องกลัวไม่ผ่านเหมือนกันค่ะ

 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 3  
โดย:พาตีเม๊าะ ปูเต๊ะ  Date: 2019-12-04 13:37:06
 
 
 

ทำไมการกู้เงินสามัญของสหกรณ์ถึงได้มีเงื่อนไขที่เหมือนกับธนาคาร สหกรณ์น่าจะช่วยเหลือสมาชิกนะคะ อีกอย่างสหกรณ์ก้อหักหน้าฎีกา และหักให้สหกรณ์ก่อนจะหักให้ธนาคาร ฝากคณะกรรมการทีมงานสหกรณ์นะคะ คนที่สมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์หวังพึ่งสหกรณ์ยามจำเป็นจริงๆ 

 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 4  
โดย:อำนาจ ม้วนทอง  Date: 2019-12-04 15:16:35
 
 
 

สหกรณ์ก็หักหน้าฎีกาอยู่แล้ว ไม่หน้าตรวจเครดิตบูโร บ้างที่เราเสียดิตเพร่าะไปค้ำประกันให้คนอื่น ทำให้เราเสียสิทธิในการกู้ อยากให้สหกรณ์ตรวจสอบข้อมูลของผู้กู้ดีกว่าไหม ว่ามีกำลังส่งหรือป่าว

 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 5  
โดย:พัดชา ชาญสอน  Date: 2019-12-11 13:47:36
 
 
 

เห็นด้วยกับสมาชิกท่านอื่นคะ  ออมทรัพย์อื่นๆ เช่น ครู สาสุขฯไม่เห็นเขาตรวจเครดิตบูโร

 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ