การถอนหุ้น
Posted: บัวรัตน์ คุณสวรรค์ Date: 2019-12-09 10:24:26
   
 

อยากทราบว่าถ้าประสงค์จะนำหุ้นไปหักชำระหนี้ที่มีอยู่สามารถทำได้ไหมคะ

 

 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย:Admin   Date: 2019-12-09 17:13:20
 
 
 

กรณีนำทุนเรือนหุ้นมาหักชำระหนี้ ทำได้เฉพาะการลาออกจากการเป็นสมาชิกค่ะ

 

 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ