กู้สามัญ
Posted: ละออ ชวนขุนทด Date: 2020-01-14 10:34:11
   
 

สามารถกู้สามัญเพิ่มได้ไหมค่ะ

 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย:Admin   Date: 2020-01-15 10:36:49
 
 
 

- ยังไม่เข้าเงื่อนไขค่ะ สมาชิกสามารถดูประกาศตามหน้าเว็ปไซต์สหกรณ์ฯ

โดยระเบียบว่าด้วยการปรับโครงสร้างหนี้ของสมาชิก แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4)  พ.ศ.2563 

สามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิงค์นี้

http://www.dlasavingcoop.com/coop/ckeditor/system/plugins/ckfinder/upload/files/Lowtheloan20200108(2).pdf

(งานเงินกู้สามัญ)

 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ