สอบถาม เงินสวัสดิการกรณีเรียนจบ
Posted: สกุลยา อุดสร้อย Date: 2020-01-15 10:51:37
   
 

ดิฉันเรียนจบปริญญาโทร ปี 2555 แต่ยังไม่ได้ขอรับเงินสวัสดิการ อยากทราบว่าจะมีสิทธิ์ขอรับได้อีกหรือไม่คะ

 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย:ชลาวัลย์ ชินอักษร  Date: 2020-01-15 14:17:18
 
 
 

ไม่น่าจะได้นะคะ เพราะนี่จบ ม.ค.57 ยังไม่ได้เลยค่ะ เพราะจำได้ว่าระเบียบมันออกมามีผลหลังจากนั้นค่ะ เลยไม่ได้เหมือนกัน 

 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 2  
โดย:Admin   Date: 2020-01-15 14:28:20
 
 
 

เรียน คุณสกุลยา อุดสร้อย

สวัสดิการสำเร็จการศึกษาสมาชิก ยื่นคำขอรับเงินต่อสหกรณ์ ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่มหาวิทยาลัยออกหนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษาค่ะ

(งานสวัสดิการ)

 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ