สอบถามผลการอนุมัติให้สมาชิกลาออก
Posted: ชลาวัลย์ ชินอักษร Date: 2020-01-15 13:58:52
   
 

อยากทราบผลการอนุมัติ ที่ส่งเรื่องขออนุม้ติลาออกไป ว่าเมื่อไหร่จะทราบผลคะ เนื่องจากรอผล เพื่อจัดทำฏีการเบิกจ่ายเงินเดือนพนักงานเทศบาล ประจำเดือน ม.ค.63 อยู่ค่ะ มีข้อสงสัยว่าต้องหักส่งยอดที่เรียกเก็บ เดือน ม.ค. 63 ไปด้วย หรือหยุดหักเงินเดือนตามยอดที่เรียบเก็บไปได้เลยคะ????

 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย:Admin   Date: 2020-01-15 14:46:17
 
 
 

เจ้าหน้าที่ประจำจังหวัดทำการโทรประสานสมาชิกเรียบร้อยแล้วครับ

(จนท.จ.ราชบุรี)

 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ