สอบถามการกู้ตามระเบียบการปรับโครงสร้างหนี้ พ.ศ.2563 ค่ะ
Posted: รัตนา บุญสุข Date: 2020-01-15 17:57:01
   
 

อยากสอบถามว่าสมาชิกเลข 050746 สามารถขอกู้เงินสามัญใหม่ได้หรือไม่ค่ะ 

ตามระเบียบส่งไม่น้อยกว่า 36 งวด แต่ยังสงสัยเรื่อง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของหนี้ค่ะ 

ถ้ากู้สามัญหักกลบลบหนี้ไม่ได้ 

สามารถกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินได้ ใช่ไหมค่ะ

 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย:Admin   Date: 2020-01-16 14:09:10
 
 
 

- 50 % ของหนี้เดิม

หนี้ที่ได้รับปรับโครงสร้างหนี้  408,145.73

ต้องส่งหนี้เดิมไม่น้อยกว่า  204,072.86 (50 % ของหนี้ที่ได้รับอนุมัติปรับโครงสร้างหนี้)

- กู้ฉุกเฉิน ต้องทำประวัติต่อเนื่องอย่างน้อย  6 เดือน 

(งานเงินกู้สามัญ)

สอบถามเพิ่มเติม งานเงินกู้สามัญ 02-2418250-1 ต่อ 201-204

งานเงินกู้ฉุกเฉิน 02-2418250-1 ต่อ 301-302 ค่ะ

 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ