สอบถามเรื่องการปิดหนี้เงินกู้สามัญ
Posted: พรนิภา ภู่เจริญ Date: 2020-02-14 15:09:04
   
 

หากจะนำเงินมาปิดชำระหนี้เงินกู้สามัญของสมาชิกหมายเลขทะเบียน 000764  โดยจะหักส่วนนึงจากเงินหุ้นสะสมที่มี และอีกส่วนหนึ่งจะชำระเป็นเงินสดจ่ายเพิ่มในส่วนที่ยังขาดทำได้หรือไม่คะ และหากทำได้ จะขอสรุปยอดหนี้คงค้างที่จะปิดได้ทุกวันใช่หรือไม่ และการชำระส่วนที่ยังขาดให้ชำระได้ทางใดบ้าง ขอบคุณค่ะ

 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย:Admin   Date: 2020-02-14 16:29:19
 
 
 

กรณีนำทุนเรือนหุ้นมาหักชำระหนี้ ทำได้เฉพาะการลาออกจากการเป็นสมาชิกเท่านั้นค่ะ

สอบถามเพิ่มเติม จนท.จ.สุโขทัย 092-3911540

 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ