ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
Posted: วัชรีย์ พรหมดำ Date: 2020-02-14 15:55:35
   
 

ตามที่สหกรณ์แจ้งว่าปีนี้ มีผลการดำเนินงานที่เป็นกำไรหลังหักค่าใช้จ่ายแล้ว เป็นเงิน 270.05 ล้านบาท แต่สหกรณ์ฯ มีความจำเป็นต้องนำไปหักตั้งเป็นค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่เกิดขึ้นสะสมมาหลายปีให้จนครบทั้งหมดในปีนี้ อยากทราบว่า ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่เกิดขึ้นสะสมมาหลายปีนั้นมียอดรวมเท่าไร สูงกว่ากำไรสุทธิของปีนี้มั้ยค่ะ

 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย:สุมลทิพย์ ทองเทพ  Date: 2020-02-14 15:56:45
 
 
 

อยากทราบเหมื่อนกันคะ ตอบด้วยนะคะ

 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 2  
โดย:สิริกร ศรีนวล  Date: 2020-02-14 16:37:17
 
 
 

พวกเราสมาชิก ต้องรับผิดชอบด้วยเหรอ ไม่ใช่ความผิดพลาดของการบริหารงานเหรอคะ

 

 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 3  
โดย:Admin   Date: 2020-02-14 16:57:02
 
 
 

หลักเกณฑ์การตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสหกรณ์ได้ดำเนินการตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ฯ โดยมีการตั้งทุกปี และมียอดเพิ่มขึ้นทุกปีเช่นกัน โดยในแต่ละปียอดที่ตั้งเพิ่มนั้น มิได้ตั้งเกินจากยอดกำไรที่ได้ จึงทำให้สหกรณ์สามารถจัดสรรเงินปันผล-เฉลี่ยคืนให้กับสมาชิกได้ปกติ แต่เนื่องจากในปีที่ผ่านมา ได้มีการโอนหนี้คืนมายังผู้กู้ (ตั้งแต่เดือนมกราคม 2562 เป็นต้นมา) ทำให้ลูกหนี้ NPL ที่เคยตั้งไว้ 20% และ 50%  (จากยอดเงินต้นคงเหลือ) ต้องตั้งสำรองเพิ่มเป็น 100% เนื่องจากส่วนใหญ่เก็บเงินจากผู้กู้ไม่ได้เลย 

ขอเรียนให้ท่านสมาชิกทราบว่า ณ เวลานี้เรื่องการตั้งยอดสำรองหนี้อยู่ระหว่างการหารือระหว่างกรมตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ เมื่อได้ข้อสรุปแล้ว สหกรณ์จะรีบเรียนแจ้งให้สมาชิกทุกท่านทราบโดยเร็วที่สุด ขออภัยมา ณ โอกาสนี้

 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 4  
โดย:หัสยา เรือนคำจันทร์  Date: 2020-02-14 17:23:20
 
 
 

สมาชิกที่ไม่ยอมชำระหนี้ หรือหน่วยงานที่ไม่หักเงินกู้หรือเงินหุ้น แบบนี้สมาชิกที่ทำตามระเบียบ ต้องรับผิดชอบ สหกรณ์จะมีมาตรการยังไงกัน ขอชี้แจงสมาชิกด้วยนะคะ อิฉันก็เป็นสมาชิกคนหนี่ง และหน่วยงานหักทุกเดือนเสียดายความรู้สึกที่สมัครสมาชิก เงินปันผลเป็นแบบนี้ทุกปีต้องให้สมาชิกทวงถามตลอด

 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 5  
โดย:กนกพร ศรีเสน  Date: 2020-02-14 17:40:45
 
 
  พวกเราเป็นสมาชิกพูดไปก็เท่านั้น คำตอบสหกรณ์คือให้รอก่อนแบบไม่มีกำหนดมันใช่หรอค่ะเสียความรู้สึกเงินปันผลทุกคนอยากได้ เพราะเป็นสิทธิประโยชน์ของพวกเรา แค่สุดท้ายคำตอบรอไปก่อน
 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 6  
โดย:ณภาภัช แสวงทรัพย์  Date: 2020-02-15 15:40:07
 
 
 

รีบหน่อยนะคะ สหกรณ์ของ อบจ. และเทศบาลเขาก็จ่ายเงินปันผลแล้ว  

 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ