จากข้อความที่02765 เรียนท่านผู้จัดการรบกวนพิจารณาด้วย เรื่องเงินกู้ค่ะ
Posted: ลักษณ์ Date: 2011-03-23 13:29:08
   
 

การพิจารณาเงินกู้ 100 เท่า  ชำระ  180  งวด  เพื่อเสนอสหกรณ์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณา

1. เงินเดือนอปท. ตอนแรกน้อย  เมื่อหลายปีเข้าจะมากขึ้นตามขั้นที่ได้

2. การส่งเงินกู้สหกรณ์กรม  ตอนแรกมาก  เมื่อหลายปีเข้าจะน้อยลงตามลำดับจนถึงเดือนสุดท้ายดอกเบี้ยคงเหลือแทบไม่ถึง  100  บาท  แล้วแต่จำนวนเงินต้นที่ส่งเพราะเดือนสุดท้ายจะเหลือยอดแค่เงินต้นที่ส่งเดือนเดียว

3. ขอเสนอเห็นควรพิจารณาการชำระเงินให้เป็นแบบธนาคารโดยส่งเงินเท่ากันทุกงวด  โดยใช้สูตร  PMT  จาก excel

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ตามที่ท่านแนะนำกระทู้ที่  02765  เงินกู้  1,000,000 บาท  ชำระ  180  งวด  ดอกเบี้ย  7.50%  ต่อปี

ธนาคารจะอยู่ที่  9,270.12  บาทต่อเดือนทุกเดือนจนครบ  180  งวด  แต่จะปัดเป็นเลขกลม ๆ  คือชำระ  9,300  บาทต่อเดือน

เมื่อครบ  180  งวด  ยอดชำระอยู่ที่  1,674,000  บาท

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สหกรณ์กรม  เดือนแรกเงินต้น     5,555.56  บาท    ดอกเบี้ย  6,164.38  บาท         รวมเดือนแรก       11,719.93    บาท

                 เดือนสุดท้าย        5,555.56  บาท   ดอกเบี้ยประมาณ  35  บาท        รวมเดือนสุดท้าย     5,590.56   บาท

เมื่อครบ  180  งวด  ยอดชำระอยู่ที่  1,566,000  บาท

ผลต่างธนาคารและสหกรณ์ ฯ              108,000  บาท  คิดต่อเดือนธนาคารจ่ายสูงกว่ากรม ฯ  เท่ากับ  600  บาท

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา  เห็นควรใช้สูตรการคำนวนแบบธนาคาร  ถึงแม้ยอดชำระจะสูงขึ้นนิดหน่อยแต่สหกรณ์กรมก็มีเงินปันผล  และเฉลี่ยคืนให้อยู่แล้ว  ตรงนี้ไม่ซีเรียสค่ะ

สมาชิกจะได้ไม่ต้องรับภาระหนักในช่วงแรกของการผ่อนชำระ  ซึ่งเป็นผลดีกับสมาชิก

 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :สมาชิกที่จำเป็น  2011-03-23 14:16:17
 
 
  ถูกต้องที่สุดค้าๆๆๆ
 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 2  
โดย :สงสัย  2011-03-24 09:23:00
 
 
 

กู้อะไรของสหกรณ์คะ 180 งวดน่ะค่ะ

 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 3  
โดย :สอ  2011-03-24 14:17:53
 
 
  เรียนสมาชิกที่ถาม ระยะเวลาในการส่งชำระหนี้ของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปัจจุบัน สามารถส่งชำระได้ไม่เกิน 96 งวด ค่ะ ไม่ใช่ 180 งวด คิดว่า 180 งวด คงเป็นสหกรณ์อื่นมากกว่าน่ะค่ะ
 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ