การช่วยเหลือในระหว่างโรค โควิค-19 (โดยการพักชำระหนี้)
Posted: ศตพร สีหบุตร Date: 2020-03-25 11:41:53
   
 

เรียน ประธาน/คณะกรรมการ/ผู้จัดการสหกรณ์

       เนื่องด้วยการระบาดของโควิค-19 ทำให้สมาชิกฯ จำเป็นต้องใช้จ่ายในเหตุการณ์เฉพาะหน้าหลายอย่าง  ในนามสมาชิกสหกรณ์คนหนึ่งที่ได้รับผลกระทบ จึงขอเสนอให้พักชำระหนี้ไปก่อน 3 - 6 เดือน เพื่อสมาชิกจะได้นำเงินไปใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน ซึ่งราคาค่อนข้างแพงขึ้นตามสถานการณ์  

       จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

 

 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย:Admin   Date: 2020-03-25 11:44:15
 
 
 

จะนำเสนอต่อคณะกรรมการดำเนินการฯ ต่อไปค่ะ 

 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 2  
โดย:สุรเชษฐ ลือแมะ  Date: 2020-03-25 11:58:00
 
 
 

ชำระเฉพาะเงินต้น 3 ถึง 6 เดือน ก้อยังดีช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในระดับนึงฝากนำเสนอด้วยนะครับ

 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 3  
โดย:ขวัญเมือง ภักดียุทธ  Date: 2020-03-25 12:31:51
 
 
 

ลดดอกเบี้ยเหลือ 6.5 น่าจะดี

 

 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 4  
โดย:ศรฤดี ข่าทิพย์พาที  Date: 2020-03-25 14:49:02
 
 
 

เห็นด้วยกับการพักชำระหนี้นะคะ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิก

กรุณานำเรียนต่อคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาต่อไปนะคะ

 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 5  
โดย:สุภาพ พลมณี  Date: 2020-03-25 21:54:56
 
 
  ปลอดเงินต้น 3-6 เดือน จ่ายเฉพาะดอกเบี้ยคะ
 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 6  
โดย:สถาพร วิจิตรจันทร์  Date: 2020-03-27 10:20:32
 
 
 

 

เห็นด้วยค่ะ

 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ