กู้ฉุกเฉิน
Posted: โยธิน ใบเงิน Date: 2020-03-26 11:58:50
   
 

สมาชิก 033877 ส่งเรื่องเงินกู้ฉุกเฉิน ถึงเมื่อ 19 มี.ค. 63 ไม่ทราบว่าเรื่องถึงไหนแล้วครับ 

 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย:Admin   Date: 2020-03-26 13:12:04
 
 
 


: เอกสารไม่ผ่าน เนื่องจาก 

      > คำขอกู้ขาดเซ็นต์ผู้กู้/รับเงิน ในช่องการรับเงิน

      > สมาชิกต้องส่งเอกสารที่ครบถ้วนสมบูรณ์และถูกต้องมาให้สหกรณ์ฯ

      > เจ้าหน้าที่ได้โทรแจ้งสมาชิกแล้ว แต่ไม่รับสาย วันที่ 20/03/2563 เวลา 13:37 น.

(งานเงินกู้ฉุกเฉิน)

 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ