การลดดอกเบี้ย
Posted: สงกรานต์ ตรียะเวชกุล Date: 2020-03-26 14:19:15
   
 

เห็นว่าตอนนี้ขยายลดดอกเบี้ยออกเป็น6เดือน แต่ไปดูมในใบเสร็จไม่เห็นลดเลยยังเท่าเดิม ไม่เห็นมีคืนดอกเบี้ยที่ได้จ่ายไปก่อนหน้านี้ 

 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย:เตือนจิตต์ ศรีแสนตอ  Date: 2020-03-26 14:48:38
 
 
 

จำนวนเงินในการเรียกเก็บจะเท่ากันทุกเดือน แต่สิ่งที่สมาชิกได้คือ ดอกเบี้ยที่ลดลง เช่น สัญญาคุณจ่ายเดือนละ 5,950 บาท หนี้ คงเหลือ ณ เดือน ธันวาคม 62 จำนวน 483,150.54 บาท เรียกเก็บ มกราคม 63 ถ้าคิดดอกเบี้ยในอัตรา 7.5 เงินที่ชำระเข้ามาจะออกเป็นต้น 2,880.81 ออกเป็นดอก 3,069.19 ถ้าคิดดอกเบี้ยในอัตรา 7.25 เงินที่ชำระเข้ามาจะออกเป็น 2,983.11 ดอกเบี้ย 2,966.89 ทำให้ชำระเงินต้นได้เพิ่มขึ้น 102.30 บาท 

 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ