กู้สามัญ
Posted: คิม สุกรแก้ว Date: 2020-04-07 16:13:28
   
 

ส่งเอกสารเพิ่มเติมได้รับหรือยังค่ะครบไหมค่ะ//ขอบคุณค่ะ

 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย:Admin   Date: 2020-04-08 09:23:45
 
 
 

เรียน คุร คิม  สุกรแก้ว
: เอกสารไม่ผ่าน เนื่องจาก 
      > [หนังสือสัญญาเงินกู้สามัญ+หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงิน+หนังสือยินยอมให้ติดตามทวงถามหนี้ ผู้ค้ำประกันห้ามเห็นพยาน]
      > [สำเนาทะเบียนบ้านผู้กู้]
      > [รายละเอียดรายงานประกอบฏีกาเงินเดือน (ปรับรายการหักสหกรณ์อยู่อันดับแรกก่อนสถาบันการเงินอื่น)]
      > [หนังสือรับรองยอดปิดชำระอิออน]

(งานเงินกู้สามัญ)

 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 2  
โดย:คิม สุกรแก้ว  Date: 2020-04-08 10:09:08
 
 
 

ส่งไปใหม่แล้วได้รับยังค่ะ//ขอบคุณค่ะ

 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ