สอบถามเรื่องพยานครับ
Posted: บุญชัย ใจยะตื้บ Date: 2020-04-08 09:16:15
   
 

ในกรณีที่ อปท. เป็นสมาชิกสหกรณ์  4  คน  ค้ำประกัน  3   คน  พยานในคำขอกู้เงินสามัญ สามารถเอาพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ไม่ใช่สมาชิกสหกรณ์ได้หรือไม่ครับ

 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย:Admin   Date: 2020-04-08 09:21:48
 
 
 

สมาชิกสามารถให้บุคลากรในหน่วยงานของตนเองเซ็นต์เป็นพยานได้ค่ะ

 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 2  
โดย:บุญชัย ใจยะตื้บ  Date: 2020-04-08 09:49:49
 
 
 

ขอบคุณครับ

 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ