ทุนเรือนหุ้นกับวงเงินกู้
Posted: สิรินาฎ แก่นโมก Date: 2020-04-08 09:33:16
   
 

การกำหนดทุนเรือนหุ้นอย่างน้อย 10 % ของวงเงินกู้ เป็นไปได้หรือไม่ค่ะที่ทางสหกรณ์จะอนุมัติวงเงินกู้ก่อนแล้วค่อยหักไว้เป็นทุนเรือนหุ้นให้ถึง 10% พอมีแนวทางช่วยเหลือสมาชิกหลักเกณฑ์นี้หรือไม่

 
 

 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ