ช่วยเหลือสมาชิก
Posted: อารียา ดาหูนุ้ย Date: 2020-04-08 09:38:25
   
 

ตามที่สมาชิกหลายท่านได้  เสนอขอความเห็นใจจากผู้ใหญ่หลายฝ่ายที่รับผิดชอบงานใน สหกรณ์..  นี้ก็เป็นเสียงสมาชิก ตัวน้อยๆๆ คนหนึ่ง ที่ อยากจะเสนอ.. และขอความเห็นใจให้ท่านๆๆ  เห็นใจ และมีจิตเป็นธรรม.. กับ สมาชิก ด้วย..  อย่าให้น้อยหน้าหน่วยงานอื่น.. ที่เขารอรับ และเห็นความสำคัญของลูกค้า.... หรือลูกหนี้.. (สมาชิก)  หวังว่า.. สมาชิกสหกรณ์ทุกคน.. คงได้รับข่าวดี.. นะคะ.. ขอบพระคุณมากๆๆคะ

 
 

 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ