ขอพักชำระหนี้
Posted: ชรินทร์ทิพย์ ศรีมารักษ์ Date: 2020-04-08 10:55:59
   
 

ขอเสนอให้พักชำระหนี้ ทั้งต้นและดอกเบี้ย 3 เดือนค่ะ ถึงแม้จะรับเงินเดือนปกติแต่ภาระค่าใช้จ่ายสูงขึ้นค่ะ

 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย:นวรัตน์ พิริยะธนกุล  Date: 2020-04-08 11:40:58
 
 
 

ท่านคณะกรรมการฯน่าจะประชุมพิจารณาประเด็นนี้นะคะ หรือไม่ก็พิจารณาพักชำระหนี้ช่วงสามเดือน เหมือนสถาบันการเงินอื่นๆ เฉพาะสมาชิกที่มีสถานะการส่งปกติ/ขอบคุณค่ะ

 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 2  
โดย:กรวรรณ พรหมศิริ  Date: 2020-04-08 11:59:19
 
 
 

เห็นด้วยค่ะพักชำระหนี้เฉพาะสมาชิกที่เป็นลูกหนี้ที่ดี  ขอบคุณค่ะ

 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 3  
โดย:ศิรประภา บุญศรีรัตน์  Date: 2020-04-08 12:58:35
 
 
 

เห็นควรพักหนี้เพื่อช่วยเหลือสมาชิกนะคะ มีผลกระทบทุกคน ทุกคนมีรายจ่ายเพิ่มขึ้นสมาชิกในบ้านก็ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ตามปกติ กรุณาพิจารณาด้วยนะคะ

 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 4  
โดย:วริศรา โกมลศรี  Date: 2020-04-08 13:50:52
 
 
 

เห็นด้วยค่ะพักชำระหนี้ 3 เดือนก็ยังดี

 

 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 5  
โดย:เพชรรังษี ศรเพชร  Date: 2020-04-08 14:11:10
 
 
 

เห็นด้วยอย่างยิ่งคะ พักชำระหนี้ 3 เดือนเหมือนสหกรณ์อื่นๆ

 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 6  
โดย:สุดใจ พรหมตรัง  Date: 2020-04-08 14:30:45
 
 
 

เห็นด้วยอย่างยิ่งคะ

 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 7  
โดย:บัวลอน โต๊ะเงิน  Date: 2020-04-08 14:58:45
 
 
 

พัก 6 เดือน เหมือนเทศบาลเลยค่ะ

 

 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 8  
โดย:พัทยา คำมา  Date: 2020-04-08 15:47:14
 
 
 

เห็นด้วยอย่างยิ่งค่ะ

 

 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 9  
โดย:ยุพเรศ มณีดำ  Date: 2020-04-08 15:58:39
 
 
 

เห็นด้วยค่ะ

 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 10  
โดย:ประสงค์ เลื่อมใส  Date: 2020-04-08 16:31:55
 
 
 

เห็นด้วยที่สุดครับ

 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ