ตัวอย่างกรอกหนังสือแสดงเจตนาต้ังผู้รับโอนประโยชน์
Posted: สกุณา หวังรวมกลาง Date: 2020-04-08 14:23:46
   
 

มีตัวอย่างการกรอกหนังสือการแสดงเจตนาต้ังผู้รับโอนประโยชน์หรือไม่

และในช่องว่างที่ว่างไว้ในวรรคสุดท้าย คือ ข้าพเจ้า.......................... และ......................ขอรับรองว่า ...ในช่องว่างที่ว่างไว้ให้ใครเขียน หรือเขียนชื่อใครค่ะ

ขอบคุรค่ะ

 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย:Admin   Date: 2020-04-08 15:42:01
 
 
 

1.ไม่มีตัวอย่างค่ะ   2. ใส่เป็นชื่อ พยาน คนที่ 1 และ 2 ที่เซ็นต์รับรองในเอกสารให้ค่ะ

สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ จนท.ประจำจังหวัด อุบลราชธานี 091-7272534

 

 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ