สอบถามการยื่นเอกสารเงินกู้สามัญ
Posted: วนาวรรณ ไชยสงคราม Date: 2020-05-22 13:53:34
   
 
 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย:Admin   Date: 2020-05-23 15:04:48
 
 
  เอกสารไม่ผ่าน เนื่องจาก ไม่สามารถปิดรายการหนี้ธนาคารได้ ยอดหนี้รวมสูงกว่าสิทธิในการกู้ (งานเงินกู้สามัญ)
 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 2  
โดย:วนาวรรณ มรรคาเขต  Date: 2020-05-24 13:08:34
 
 
  มีแนวทางช่วยไม่ค่ะต้องการปิดบัตรกดเงินสดที่กู้มาดอกเบี้ยสูงมาก
 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ