การกู้รวมหนี้
Posted: ณัฐรดา ศิริมุสิกะ Date: 2020-06-30 01:39:24
   
 

อยากให้พิจารณาการกู้รวมหนี้ สำหรับคนที่มีภาระหนี้สิน/คนที่ติดเครดิตบูโร เพื่อให้โอกาสกับสมาชิกที่มีปัญหา  โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ การหักเงินหน้าฏีกา/อายุการเป็นสมาชิก/เงินเดือนเหลือหลังหักการจ่ายชำระหนี้  จะทำให้สมาชิกได้เข้าถึงเงินกู้ และ ให้โอกาสสมาชิกได้เริ่มต้น การชำระหนี้ใหม่ อีกครั้งหนึ่งค่ะ  ขอบคุณค่ะ

  

 

 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย:Admin   Date: 2020-06-30 09:18:55
 
 
 

จะนำเสนอข้อคิดเห็นของสมาชิก ต่อคณะกรรมการดำเนินการต่อไปค่ะ

 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 2  
โดย:เมธาพร ไชยคำ  Date: 2020-06-30 14:10:13
 
 
 

อยากให้พิจารณาการกู้รวมหนี้ สำหรับคนที่มีภาระหนี้สิน/คนที่มีหนี้กับสหกรณ์เทศบาล/ คนที่ติดเครดิตบูโร เพื่อให้โอกาสกับสมาชิกที่มีปัญหา โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ การหักเงินหน้าฏีกา/อายุการเป็นสมาชิก/เงินเดือนเหลือหลังหักการจ่ายชำระหนี้  จะทำให้สมาชิกได้เข้าถึงเงินกู้ และ ให้โอกาสสมาชิกได้เริ่มต้น การชำระหนี้ใหม่ อีกครั้งหนึ่งค่ะ  ขอบคุณค่ะ

 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 3  
โดย:กตัญชลี ใจดี  Date: 2020-07-01 08:44:41
 
 
 

เห็นด้วยมากคะ อยากให้พิจารณาการกู้รวมหนี้ สำหรับคนที่มีภาระหนี้สิน/คนที่มีหนี้กับสหกรณ์เทศบาล/ คนที่ติดเครดิตบูโร เพื่อให้โอกาสกับสมาชิกที่มีปัญหา โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ การหักเงินหน้าฏีกา/อายุการเป็นสมาชิก/เงินเดือนเหลือหลังหักการจ่ายชำระหนี้  จะทำให้สมาชิกได้เข้าถึงเงินกู้ และ ให้โอกาสสมาชิกได้เริ่มต้น การชำระหนี้ใหม่ อีกครั้งหนึ่งค่ะ  

 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ