เปลี่ยนแปลงผู้ค้ำประกัน
Posted: มธุกร บำรุงราษฏร์ Date: 2020-06-30 06:42:47
   
 

ขอสอบถามคะ สมาชิก 013124 สามารถยกเลิกผู้ค้ำประกัน แล้วใช้หุ้นค้ำประกันตัวเองได้ไหมคะ ยอดหนี้คงเหลือตอนนี้ น้อยกว่า 90 % ของทุนเรือนหุ้นแล้วคะ 

 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย:Admin   Date: 2020-06-30 09:17:51
 
 
 

ให้ส่งบันทึกข้อความขอใช้ทุนเรือนหุ้นเป็นหลักประกัน พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนของสมาชิก

ส่งเข้ามายังสหกรณ์ค่ะ  สอบถามเพิ่มเติม งานเงินกู้สามัญ 02-2418250-1 ต่อ 201-204

(งานเงินกู้สามัญ)

 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ