ส่งเรื่องขอพักชำระหนี้เงินต้นไปไม่ทราบว่าได้รับการอนุมัติหรือไม่
Posted: โสภิต วงศ์ธิดา Date: 2020-06-30 11:23:12
   
 
 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย:Admin   Date: 2020-06-30 13:12:51
 
 
 

ได้รับเอกสารแล้ว อยู่ระหว่างรอตรวจสอบเอกสาร สอบถามเพิ่มเติม งานเงินกู้สามัญ 02-2418250-1 ตอ 201-204 ค่ะ

(งานเงินกู้สามัญ)

 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ