การขอเงินสวัสดีการการศึกษา
Posted: โสมจิราวดี จำปาสิทธิ์ Date: 2020-06-30 12:20:55
   
 

ปกติจะโอนเงินสวัสดิการ ประมาณวันที่เท่าไหร่ค่ะ

 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย:Admin   Date: 2020-06-30 13:34:50
 
 
 

เงินสวัสดิการและเงินสงเคราะห์สมาชิกจะอนุมัติ ทุกๆ สิ้นเดือน จากนั้น สหกรณ์ฯ จะโอนเงินให้สมาชิกไม่เกิน 15 วันทำการค่ะ

(งานสวัสดิการ)

 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ