การย้ายต้นสังกัด
Posted: สิรภัทร ศรีสุข Date: 2020-06-30 16:33:17
   
 

กรณีย้ายต้นสังกัดใหม่มีแบบฟอร์มแจ้งหรือเปล่าหรือใช้ส่งเป็นหนังสือถึงสหกรณ์คะ

 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย:Admin   Date: 2020-06-30 17:04:51
 
 
 

ให้ทำบันทึกพร้อมแนบคำสั่งย้ายหน่วยงานส่งมายังสหกรณ์ฯ ค่ะ

 

 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ