สอบถามเอกสารขอกู้
Posted: ขวัญใจ ด่านทองหลาง Date: 2020-06-30 16:53:08
   
 

เอกสารขอกู้เงินสวัสดิการโควิด - 19  เลขสมาชิก 035877 ถูกต้องไหมค่ะ

 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย:Admin   Date: 2020-06-30 17:09:36
 
 
 

เอกสารไม่ผ่าน เนื่องจาก สมาชิกชำระไม่ครบตามยอดเรียกเก็บ 6 เดือน ไม่เข้าเงื่อนไขการกู้ค่ะ

(งานเงินกู้สามัญ)

 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ