ลาออก
Posted: จรรยา แก้วคำมูล Date: 2020-07-30 14:38:50
   
 

ส่งเรื่องขอลาออก การขอเปลี่ยนตัวผู้ค้ำระหัส 058388 ยังติดค้างอะไรค๊ะ

 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย:Admin   Date: 2020-07-30 15:03:56
 
 
 

เรื่องเปลี่ยนแปลงผุ้ค้ำประกันของทะเบียน 058388 อยุ่ระหว่างเสนออนุมัติค่ะ

สอบถามเพิ่มเติม งานเงินกุ้สามัญ 02-2418250-1 ต่อ 201-204

(.งานเงินกุ้สามัญ)

 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ