ซื้อหุ้นเพิ่ม
Posted: ภคมน ประสิทธิกูล Date: 2020-11-18 19:52:07
   
 

หมายเลขทะเบียน 048042 ภคมน ประสิทธิกูล ปัจจุบันเงินเดือน 27,480 ซื้อหุ้นเดือนละ 500 บาท จะขอซื้อหุ้นเพิ่มแค่เดือนละ 1,000 บาท ได้มั้ยคะ

 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย:Admin   Date: 2020-11-19 13:25:26
 
 
 

หากมีความประสงค์เปลี่ยนแปลงหุ้นรายเดือน ตามฐานเงินเดือนปัจจุบันจะต้องส่งหุ้นเดือนละ 1,100 ครับ

สามารถด่วน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ http://www.dlasavingcoop.com/coop/ckeditor/system/plugins/ckfinder/upload/files/From20200825.pdf

 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ