การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 จะประชุมเมื่อใหร่ ?
Posted: ธนรัตน์ กาญจนาภา Date: 2021-01-22 12:16:07
   
 
 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย:Admin   Date: 2021-01-22 14:22:15
 
 
 

อยู่ระหว่างคณะกรรมการดำเนินการพิจารณากำหนด หากได้ข้อสรุปอย่างเป็นทางการแล้ว สหกรณ์ฯจะแจ้งให้ทราบต่อไป

 

 

 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ