จะขอลาออกจากสหกรณ์ฯโดยใชทุนเรือนหุ้นปิดหนี้เงินกู้สามัญ ได้หรือไม่ ?
Posted: ธนรัตน์ กาญจนาภา Date: 2021-01-22 12:25:15
   
 
 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย:Admin   Date: 2021-01-22 14:36:46
 
 
 

สมาชิกมีหนี้คงเหลือมากกว่าทุนเรือนหุ้น ต้องชำระบางส่วนจึงจะสามารถนำหุ้นมาหักชำระหนี้ได้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม จนท.จ.อำนาจเจริญ  091-7272542 / 02-2418250-1 ต่อ 102 ค่ะ

 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ