ประชุมใหญ่ เพื่อพิจารณาเงินปันผล ปี 2563
Posted: ณัฐริณี ไพสีขาว Date: 2021-01-22 14:23:17
   
 

อยากทราบว่าจะประชุมวันไหนคะ

 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย:Admin   Date: 2021-01-22 14:37:55
 
 
 

อยู่ระหว่างคณะกรรมการดำเนินการพิจารณากำหนด หากได้ข้อสรุปอย่างเป็นทางการแล้ว สหกรณ์ฯจะแจ้งให้ทราบต่อไป

 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ